Roboty ziemne

koparka marki volvo

Realizujemy zlecenia na wykonanie robót ziemnych z użyciem wyspecjalizowanego sprzętu budowlanego. Każda inwestycja budowlana wiąże się z przeprowadzeniem prac ziemnych. Zakres naszych działań obejmuje:

 • wykopy fundamentowe,
 • wykopy pod instalacje,
 • nasypy,
 • niwelację terenu,
 • plantowanie terenu,
 • rekultywacja obszaru po budowlanego,
 • skarpowanie poboczy,
 • czyszczenie i wykonanie rowów melioracyjnych,
 • przygotowanie pod drenaż terenu,
 • wykopy pod szamba, oczyszczalnie ścieków,
 • wykopy pod stawy, oczka wodne, baseny.

Budowa dróg

Zajmujemy się realizowaniem zleceń dotyczących budowy dróg. Podejmujemy się:

 • usunięcia warstw humusu,
 • wykonania wykopów pod pasy drogowe,
 • zrobienia nasypów po obydwu stronach drogi,
 • rozłożenia warstwy mieszanek kruszywa,
 • profilowania i stabilizacji terenu.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem budowlanym o dużych możliwościach i zasięgu wykonywania prac ziemnych. Jesteśmy wszechstronnie przygotowani do realizacji robót ziemnych związanych z inwestycjami budowlanymi i drogowymi

ładowarka volvo