Kruszenie

maszyna do kruszenia

Realizujemy zlecenia dotyczące kruszenia materiałów pozostałych z rozbiórki lub wyburzania obiektów. Dysponujemy nowoczesną kruszarką o dużej możliwości przerobowej. Wykonujemy usługę na miejscu inwestycji, a pozyskane kruszywo może stać się ponownie materiałem budowlanym. Oferujemy również transport resztek pozostałych z obróbki na miejsce utylizacji.

 

Jak przebiega kruszenie?

Kruszenie polega na rozdzielaniu elementów pozostałych po rozbiórce obiektów murowanych. Są to zazwyczaj kawałki zlepionych cegieł, betonowych, które podlegają obróbce w nowoczesnym urządzeniu rozdrabniającym. Powstały w ten sposób materiał wykorzystywany jest do budowy:

  • dróg i autostrad,

  • fundamentów,

  • warstw filtrujących,

  • warstw utwardzających.


 

Po dokładnym zmieleniu używany jest również do produkcji cementów lub innych zapraw.

Należy pamiętać, że nie wolno składować gruzu, ponieważ odpady remontowe są zagrożeniem dla środowiska. Resztki powinny być odpowiednio przerobione lub zutylizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

sprzęt do kruszenia