tel/fax: (22) 782 79 10, tel. kom. 502 219 015, jk@seniorpolska.pl
Usługi transportoweStrona głównaUsługi transportowe
      Stały rozwój firmy Senior Polska i poszerzenie zakresu działalności, pozwoliły na uzyskanie szerokiego wachlarza obsługi podmiotów gospodarczych na terenie Warszawy oraz gmin województwa mazowieckiego. Firma nasza obsługuje również posesje i indywidualnych klientów. Stosownie do coraz większych wymagań rynku i Unii Europejskiej firma inwestuje w nowoczesny sprzęt i urządzenia.

      Rozwijające się nasze przedsiębiorstwo realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska i recyklingu. Przez sortowanie ogólnej masy odpadów odzyskujemy większość surowców wtórnych.

Oferujemy Państwu następującą gamę usług:
• wywóz odpadów budowlanych,
• wywóz gruzu i ziemi,
• wywóz odpadów roślinnych,
• wywóz nieczystości wielkogabarytowych luzem,
• odbiór surowców wtórnych (makulatura, drewno, folia),
• wynajmujemy samochody ciężarowe i maszyny budowlane.

Dostarczamy: kruszywa, pospółkę, piasek, żwir, ziemię czarną, torf. Obsługa odbywa się wg. ustalonych harmonogramów lub zgłoszeń telefonicznych. Dobrana została odpowiednia struktura organizacyjna oraz sprzęt, który gwarantuje wysoką jakość wykonywanych usług.

Ceny ustalane są indywidualnie dla każdego Zleceniodawcy poprzez uwzględnienie różnorodnych kryteriów i warunków realizacji zlecenia.